Search for Names
Last Name:
First Name:
   
Genealogy of the families van Dort

Photos

» Show All     «Prev «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 92» Next»     » Slide Show

Loading...


The coat of arms of Abraham van Dorth, light master (lichtmeester)

The coat of arms of Abraham van Dorth, light master the Sluis in 1675. Source collection Musschart and Fenema, Steenkamp Damstra, CBG.
Found in letters to the admiraliteit van Zeeland.

Schild: doorsneden in drieŽn 1 een dolk in schede 2 een facet 3 een klaverblad, Helmteken klaverblad, JvD naast het helmteken.

Abraham van Dort was waterbaljuw in Sluis in 1675. He was probably married to Joanna de Vos

http://www.grijsbaard.nl/Sluis/LidmatenSluis3.html
Het 303 Avontmael, 1680 den 6en october
Met attestatie aengecomen
Juffrouw Joanna de Vos, huijsvrouw van d'heer meester Abraham van Dorth, ende Catlijnken Imans, hare dienstmaagt.

Het 242 Avontmaal, den 5 july 1665
Met belydenisse
Abraham van Dorth (zal attestatie verleent worden; na Utrecht: 1665.9.13)

http://www.grijsbaard.nl/acten/Not_acten_JGvC.html
#118 [ZV2153, n109] 29-11-1675
Verklaring van Jacobus Danekins, burgemeester, en mr Ismael Verbrugge, camerbode der heerl. Nieuwvliet, op verzoek van dhr Pieter de Borssele van der Hooge, Heer van Nieuwvliet, over op het strand aangespoelde goederen; deze zijn altijd al aangeslagen voor de Hr van Nieuwvliet; waterbailliu Abraham van Dorth heeft op 6 en 7 november 1675 geweldigerhand een aantal vaten wijn in beslag genomen.
get: mr Adriaen Pauwels, Jan Thomas
[strandvonderij, kamerbode Nieuwvliet]

http://www.ancestors.nl/zeeland/retranchement.html
Retranchement OUDELANDSCHE POLDER, 37ste BEGIN DEN HAECK. HET HOF oudtijds genaamd DE LANGE SCHURE.
Den 12 December 1696 verkocht de toenmalige eigenaresse Johanna de Vos, weduwe van Mr. Abraham van Dorth, den timmer, zonder de plantage, voor É 2400 en 4 gouden ducatons boven de onkosten aan Jean Labijt, aan wien zij tevens in pacht uitgaf de tot deze hofstede behoorende 94 gemeten 192Ĺ roeden land voor É 6.50 per gemet boven de lasten, blijvende alleen het watergeschot voor rekening van de eigenares.

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=239&micode=7&milang=nl
Stukken betreffende een geschil tusschen het College en mr. ABRAHAM VAN DORTH, ontvanger van het Vrije van Sluis, over het bezetten van het vacante griffiersambt, 1673. Met retro-acta van 1670 af . 1 pak

http://stamboom.sintannatermuiden.nl/getperson.php?personID=I1722&tree=sintanne
# RAZVL 462
# dd 18.9.1680 Dhr mr Abraham van Dorth in huw hebbende juffr Johanna de Vos, wed dhr advocaet Ingelsen, dagen Pieter Hernij ivm achterstallige pacht.


Owner/Sourceollection Musschart and Fenema, Steenkamp Damstra, CBG
Date1675
File namesluis.gif
File Size5.25k
Dimensions372 x 553
AlbumsCoats of arms

» Show All     «Prev «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 92» Next»     » Slide Show